KONFERENCJA – 10 MAJA 2019

KONFERENCJA NAUKOWA

RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE. TEORIA I PRAKTYKA

 

10 maja 2019, godz. 10:00-15:30

Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich,

ul. Krakowskie Przedmieście 32, Warszawa

 

Organizator: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

Patronat: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

 

Otwarcie konferencji, godz. 10:00 – 10:30

Sesja I: 10.30 – 12.00  Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rynku firm pożyczkowych

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego)

Prof. dr hab. Ewa Łętowska (członek rzeczywisty Polskiej Akademii Naukowej, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności)

Dr Mateusz Grochowski (Uniwersytet w Tel Awiwie, Uniwersytet Yale)

Dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska (Uniwersytet w Osnabrück, European Legal Studies Institute)

Sesja II: 12.15 – 13.45 Rynek firm pożyczkowych w Polsce – omówienie wyników badań

Prof. dr hab. Krzysztof Waliszewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Pieniądza i Bankowości)

Dr Aleksandra Herman (Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych)

Dr hab. Jolanta Arcimowicz (Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych)

Mgr Paulina Spałek (Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), mgr Maciej Frąszczak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie)

Sesja III: 14.00 – 15.30 Interpretacje, perspektywy – dalsze kierunki

Prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji)

Dr hab. Adriana Mica (Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji)

Prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka (Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych)

Dr hab. Bartłomiej Walczak (Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych)